Fotoprojekt: Karantäntider

Fotografierna ur projektet "Karantäntider" är tagna ur en större samling och fotoprojekt från 2020. "Karantäntider" var ett delprojekt inom ramen för kursen ”Konsten i Samhället”, vid Folkhögskolan Angered. Fotografierna avbildar platser, miljöer och stämningar i Malmö och i ett fåtal undantagsfall även andra skånska orter under Coronapandemin (Covid-19). Jag ville fånga den pågående diskussioner om (smitto)risker och självisolering men också den påtagliga känslan av människors frånvaro och avstånd. Därför är vissa bilder tagna genom olika barriärer till interaktion: glasväggar, balkongräcken m.m. Vissa av bilderna, om än tagna på avstånd, visar människor som mer eller mindre lever som vanligt: cyklar, joggar, promenerar. Likande tankegångar gör sig mer framträdande i bilderna som illustrerar människor som på olika sätt befinner sig innanför boxen - i karantän - men det är oklart om de rör sig mot dagsljuset eller är på väg att försvinna.